Hoe ziet een sessie haptotherapie er uit?

In de haptonomie kan gebruik gemaakt worden van aanraken, oefeningen, houdingen en het therapeutisch gesprek. De combinatie van bovengenoemde is uniek in de hulpverlening. Bij veel beroepen ligt de nadruk op óf het lichamelijke (bv fysiotherapie) óf op het psychische (bv psycholoog). Zoals op de pagina 'Haptotherapie' kan lezen is de begeleiding persoonsgericht.

In het kort:
De haptotherapeut maakt gebruik van inzichtverlenende gesprekken, ervaringsoefeningen en de directe aanraking om de cliënt zijn gevoelsvermogens duidelijk te maken en aan den lijve te laten ervaren.

In het lang:
Intake
Een traject begint met een intakefase. Tijdens de intakefase gaan we op zoek naar waar het 'probleem' ligt en naar het doel waar je heen wilt. Deze intake duurt grofweg 3 sessies zodat we een goed beeld kunnen vormen wie je bent en waar je tegenaan loopt. En natuurlijk wat haptotherapie en wat ik, te bieden heb. 

En dan...
Hierna gaan we daarmee aan de slag. We werken met oefeningen en aanrakingen omdat je zo dingen kunt ervaren en verder gaat dan het rationele en cognitieve (het verstand). Echter kan je het gesprek ook als een grote ervaringsoefening zien omdat er dan (non-verbaal) natuurlijk ook een hoop te ervaren valt.

Soms, vaak zelfs, zijn de oefeningen maar simpel. Lijkt het misschien zelfs onbetekend. Echter is de beleving van de oefening bepalend. Het waarnemen wat er gebeurt, bij jou, bij mij, tussen ons. Hier komen je patronen aan het licht. Hoe je de dingen doet zoals je ze doet. Zonder waardeoordeel, want er is hierin geen goed of slecht.

Door deze oefeningen word je je meer bewust van wie je bent en hoe je door het leven gaat. Vervolgens is het aan jou of je dit zo wil blijven doen of samen wil zoeken naar een andere manier.

Gaandeweg...
Gaandeweg kunnen doelen altijd worden bijgesteld of kunnen er nieuwe doelen van toepassing zijn.
De duur van een traject is per persoon verschillend en afhankelijk van de hulpvraag (de vraag/probleem waarmee je komt).
Een sessie duurt ongeveer 50 minuten.

Afscheid
Met alles in het leven geldt; er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Je begint iets en je eindigt iets. Of dit nu een feestje is, je school/studie of werk, of misschien je huwelijk en als ik het heel groot maak zelfs het leven... er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
In ons traject is dat niet anders, dus afscheid speelt ook een rol in de begeleiding.