Richtlijn Corona Meet-ing

 

De richtlijn heeft als doel een pragmatische aanpak op grote lijnen te bieden waarin de haptotherapie-branche zich kan vinden en zich aan conformeert. Uitgangspunt is dat de haptotherapeutische zorg met daarin alle behandelmogelijkheden opgestart wordt en dat daarbij de juiste beoordelings- en behandelmethode wordt Covid-19 haptotherapeutische eerstelijns zorg gekozen met daarbij de passende voorzorgsmaatregelen om deze op een veilige wijze te kunnen uitvoeren.

Deze richtlijn omvat een aantal punten:

1-     Praktijkinrichting
De praktijk is ingericht op een dusdanige manier dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden.

2-     Naleven van de gedragsregels
Een overzicht van de gedragsregels:

 • Neem eigen handdoek mee naar de praktijk
 • Geen handen geven
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Bij binnenkomst en bij weg gaan gebruik de aanwezige desinfecteringsgel of was uw handen met zeep minimaal 20 seconden. Gebruik de beschikbare handdoekjes éénmaal en gooi deze vervolgens in de daarvoor beschikbare bak weg. 
 • Hanteren van 1.5 meter t.o.v. alle aanwezige personen op de praktijk.
 • Kom alleen, tenzij het echt niet anders kan. Meldt dit dan van te voren.
 • Cliënten komen maximaal 5 minuten van te voren binnen
 • In verband met het hygiëne protocol zal Meet-ing de sessie tijd van 50 min strikt aanhouden. Dit geeft tijd om de hygiëne maatregelen te treffen die nodig zijn. Hiervoor is een time-timer aanwezig zodat beide partijen zicht hebben op en weet van de tijd hebben.
 • Cliënten gaan na de behandeling direct naar huis
 • Contact met materialen dient zo veel mogelijk te worden vermeden.
  Laat daarom ook je mobiele telefoon zo veel mogelijk in je tas / zak. Ook als je zit te wachten in de wachtkamer.
 • Bij binnenkomst kun je op de afneembare houten bank plaats nemen. De stoffen stoel dient te worden vermeden.
 • Indien er met aanraking gewerkt wordt liggen er disposable onder lakentjes klaar op de fysiotherapeutische bank. Neem er hier een van en leg deze hij het hoofdeind. Leg daaroverheen je eigen handdoek.
  Na het werken op de bank deze disposable graag weg gooien in de aanwezige (afsluitbare) prullenbak.

3-     Cliëntenzorg
Op basis van de huidige richtlijn van het RIVM wordt voor de haptotherapie onderscheid gemaakt tussen de volgende cliëntengroepen:
Groep A:
Personen zonder Covid-19 klachten en die niet aan de onderstaande kenmerken voldoen.

Groep B:
Personen zonder symptomen passend bij Covid-19, maar met een verhoogde kans op een ernstig beloop van Covid-19*.

 • ouderen ≥70 jaar
 • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • Chronische hartaandoeningen; Diabetes mellitus; Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij cliënten met kanker;
 • Een onbehandelde hiv infectie of een hiv infectie met een CD4-getal

Groep C:
Personen met symptomen passend bij Covid-19
* of bewezen Covid-19, of gezinsleden met symptomen passend bij Covid-19 of bewezen Covid-19, of personen met een verhoogde kans op infectie van Covid-19
** of personen in thuisisolatie. Covid-19 haptotherapeutische eerstelijns zorg 10 **Symptomen passend bij Covid-19 Als symptomen bij (mogelijk) Covid-19 worden beschouwd: Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of, koorts (≥38,0C). ***Personen met een verhoogde kans op infectie van Covid-19 Personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissie gebied zijn geweest, (gezins-)contacten van een bewezen cliënt. Personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om anderen te infecteren.

Groep D:
Personen met doorgemaakt Covid-19

Screeningsvragen:
Cliënten vallend in groep C (bij beantwoording van één of meer van de volgende vragen met ‘ja’):

 • Bent u korter dan 14 dagen geleden in aanraking geweest met een bevestigde COVID-19 cliënt?
 • Heeft u symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (≥38,0C)
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze klachten?
 • Heeft u op dit moment covid-19?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?
 • Bent u genezen van covid-19 en bent u klachtenvrij korter dan 24 uur?
 • Bent u in thuisisolatie? cliënten vallend in groep B (bij beantwoording van één of meer van de volgende vragen met ‘ja’):
 • Bent u 70 jaar of ouder?
 • Heeft u een chronische afwijking of een aandoening waardoor uw afweer verminderd is? cliënten vallend in groep A (bij beantwoording van de volgende vraag met ‘ja’):
 • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Cliënten vallend in groep D (bij beantwoording van de volgende vraag met ‘ja’): Covid-19 haptotherapeutische eerstelijns zorg 11

 • Is er Corona bij u geconstateerd (bewezen COVID-19) en bent u langer dan 2 weken klachtenvrij?

Behandelmethode per cliëntengroep:
Haptotherapie is een contactberoep, en binnen dat beroep maken we gebruik van:

1. Interventies zonder aanraken en mogelijk op 1,5 afstand: gesprekstechnieken en oefeningen op afstand

2. Oefeningen met aanraken en in nabijheid (binnen 1,5 meter) en behandeling met aanraking op de behandelbank.

Groep A Optie 1 en 2 mogelijk + digitaal

Groep B Bij voorkeur digitaal. Indien dit niet mogelijk is mag optie 1 Voor deze groep geldt dat maatwerk (gebruik PBM) essentieel is voor behandeling met aanraken en oefeningen binnen 1,5 m

Groep C Uitsluitend digitaal

Groep D Indien blijkt dat men blijvend resistent is na COVID-19 is er geen bezwaar tot fysieke behandeling. Zo niet dan pas behandeling na 2 weken klachtenvrij en triage volgens schema A of B

4-     Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
Er wordt geen gebruik gemaakt van PMB. 
Mocht de cliënt dit wel prettiger vinden, dan is deze geheel vrij om dit wel te doen.

Indien er vanuit de cliënt op/aanmerkingen op deze richtlijn bestaan hoor ik dat graag!

Bedankt voor een fijne en veilige samenwerking!

Met vriendelijke groet,

Inger

N.B. Klik hier voor het overzicht van de screeningsvragen (triage)