Wat is haptotherapie? Wat doet een haptonoom?

Op deze pagina zal ik uitleggen wat haptotherapie is. Wat doen we nou met haptotherapie? En wat doet een haptonoom? Wat is het verschil tussen een haptotherapeut en een haptonoom???

De haptotherapie baseert zich op de (mens-)wetenschap haptonomie. Het is als het ware de therapievorm van de leer ‘haptonomie’.

Het is ook mogelijk om op haptonomische basis te werken (haptonoom), voorbeelden hiervan zijn fysiotherapie op haptonomische basis of haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Men blijft dan zijn oorspronkelijke vak beoefenen. De benaming haptotherapeut wordt gebruikt wanneer er wordt gesproken van een zelfstandig/op zichzelf staand beroep.

Haptotherapeut versus haptonoom

De termen haptonoom of haptotherapeut worden dikwijls door elkaar gebruikt. Beide zijn geen beschermde titels, wat betekent dat in feite iedereen zich een haptonoom of haptotherapeut mag noemen.
Toch is er wel een onderscheid aan te merken.
Op de keper beschouwd, wordt de term haptonoom alleen in de volksmond gebruikt. Het beroep haptonoom bestaat niet, alleen het beroep haptotherapeut. In de vaktaal (medische en para-medische wereld) is de term haptonoom onbekend, hier wordt alleen haptotherapeut gebruikt.

Haptotherapeut
Haptotherapie is een persoongerichte benadering. Hierin is het van belang dat de mens wordt beschouwd als een ondeelbaar geheel - een persoon - waarbij lichamelijkheid, psyche en gemoed onderscheiden kunnen worden, maar niet los staan van elkaar. Niet de klacht / het probleem, niet het gedrag, niet het lichaam, niet het denken of alleen het voelen, maar de hele persoon staat centraal in de begeleiding. Het richt zich op een gevoelsmatig inzicht krijgen op de wijze waarop iemand in het leven staat en de wijze waarom iemand met zijn/haar problemen of mogelijke klachten om gaat. In het kort; je keert terug bij jezelf.

De haptotherapeut is gericht op de eigen vermogens van de patiënt, hem / haar bewust te laten zijn van zichzelf, van wat hij /zij kan en wil en daarnaar te handelen. Hoe meer ons gedrag voortkomt uit zelfbewustzijn, hoe makkelijker we ons bewegen, hoe belastbaarder, mobieler en vitaler we zijn. Dat leidt veelal tot het beter kunnen omgaan met zichzelf, de omgeving en situaties. En het kan zelfs ook leiden tot een afname van bepaalde klachten en / of problemen, bijvoorbeeld doordat emotionele en fysieke blokkeringen loskomen, herkend worden en verwerkt.

Naast het gesprek en ervaringsoefeningen wordt er in de haptotherapie gebruik gemaakt van de aanraking. Aanraken is een heel natuurlijke basale manier van contact maken. Van alle zintuigen die we hebben komt de tast altijd binnen. Je kan je ogen afwenden, vingers in je oren doen, je neus dichtknijpen, maar de tast komt altijd binnen. Helder en duidelijk.

Haptonoom
De term haptonoom wordt ook dikwijls gebruikt voor dienst- en hulpverleners die werken op haptonomische basis (of grondslag). Dit zijn dienst- en hulpverleners die binnen hun eigen beroep de haptonomische principes hanteren. Dit is terug te zien in hun handelen maar ook hoe ze zich verhouden tot de mensen met wie ze samenwerken (leerlingen, cliënten, etc.). zo bestaat er bijvoorbeeld fysiotherapie op haptonomische basis, haptonomische zwangerschapsbegeleiding, logopedie op haptonomische basis, coaching op haptonomische basis, e.t.c.
Zo heb ik destijds in mijn basis opleiding (Academie voor Haptonomie in Doorn) naast veel fysiotherapeuten ook in de klas gezeten met leerkrachten, verpleegkundigen, oefentherapeuten en zelfs een pastoraal medewerker. 
Ook na twee jaar (basis) opleiding zijn al deze dienst- en hulpverlenders geen haptotherapeuten, maar werken zij op haptonomische basis binnen de kaders van hun bestaande vak.
Alleen na het volgen van een haptotherapie opleiding kan je jezelf met recht haptotherapeut noemen. Afhankelijk van de opleiding waar je deze studie volgt duurt de opleiding tussen de 4 en 6 jaar.

GZ-Haptotherapeut
In Nederland zijn een aantal opleidingen, echter zijn er maar drie SPHBO geaccrediteerd. Hierover kan je meer lezen in mijn blog (‘SPHBO’).
Met een van deze opleidingen als achtergrond (en gechikte vooropleiding) mag je je aansluiten bij de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten).
Met dit lidmaatschap ben je officieel GZ-Haptotherapeut, wat wel een beschermde titel is, en sta je geregistreerd in het kwaliteitsregister.

En zo zijn we rond. Van haptonoom, werken op haptonomische basis, haptotherapeut om te eindigen bij de GZ-Haptotherapeut.