Wat is haptotherapie?

Haptotherapie is een vakgebied in de gezondheidszorg, waarbinnen de haptotherapeut zich richt op de kwaliteit van leven, gezondheid en vitaliteit van de mens.  
Haptotherapie is een leerroute om denken, voelen en doen weer met elkaar in evenwicht brengen. 
Je voelend vermogen ontwikkelen zodat je het bewust kan worden en kan inzetten om dit evenwicht te bereiken. Hoe meer je bewust bent van jezelf en wat er gebeurt, hoe meer je kunt kijken naar wat je kan en wat je wilt. En daar ook naar kunt handelen.
Het verbinden, in contact komen met jezelf en de ander (en de omgeving), het kunnen openen, het kunnen sluiten en keuzes maken, speelt hier een belangrijke rol in.

De haptotherapeut maakt gebruik van inzicht verlenende gesprekken, ervarings-/ vaardigheidsoefeningen en de directe aanraking om de cliënt zijn gevoelsvermogens, gevoels- en lichaamsbesef, duidelijk te maken en aan den lijve te laten ervaren.

Wanneer we ons leven leiden zonder te luisteren naar ons lichaam bestaat er een kans dat we vastlopen. Dan strand je in ‘doen wat hoort’, ‘het moeten’ of ‘anderen blij maken en tevreden houden’. Wie jíj bent, wat joú gelukkig maakt en wat jíj wilt, komt in de verdrukking.

Deze disbalans kan zich uiten op verschillende vlakken van je leven. Haptotherapie is geschikt voor mensen die vastlopen (lees meer onder 'voor wie is haptotherapie'). Dit kan lichamelijk, cognitief, emotioneel of een combinatie van beiden zijn. dit kan zich vertalen in persoonlijke problemen, maar ook op sociaal(relationeel) vlak.