Coaching door Meet-ing

Indien iemand in staat is om te groeien en zich te ontwikkelen,  zal dit vanzelfsprekend ook terug te zien zijn in de prestaties die iemand op zijn werk levert. 

Van oorsprong ben ik fysiotherapeut, al meer dan 20 jaar. Hoewel ik de fysiotherapie inmiddels heb verlaten zit het nog wel in mijn manier van werken. Niet alleen het lichamelijke aspect maar ook het methodisch handelen en de analytische kwaliteiten neem ik mee de coaching (en haptotherapie) in.
De coaching richt zich met name op werk gerelateerde hulp-/coachvragen.

Sinds 2010 ben ik GZ-Haptotherapeut. Aanvankelijk richtte ik mij met name op het individu en de laatste paar jaar ben ik mij ook op coaching en relatiebegeleiding gaan richten. Dit maakt het voor mij een completer beeld.
Het complete beeld bevat voor mij ook de drie-eenheid denken, voelen, doen. Hier hecht ik waarde aan omdat gedragsveranderingen die alleen gestuurd worden vanuit het denken of het doen in mijn ogen niet de optimale kracht bezitten en doorgaans niet duurzaam zijn. De invloed van het gevoel, de emoties is groot in het menselijk functioneren, het zijn drijfveren. Hoe beter we deze drijfveren kennen, hoe meer we kunnen kiezen hoe hiermee om te gaan.

Het is m.i. dus van belang te realiseren dat bij wat we ook doen, waar we ook heen gaan we altijd onszelf mee nemen. Dus bij coach-vragen staat in mijn begeleiding centraal wie de vraag stelt.

Indien iemand in staat is om te groeien en zich te ontwikkelen,  zal dit vanzelfsprekend ook terug te zien zijn in de prestaties die iemand op zijn werk levert.
Indien deze ontwikkelingen komen uit de drie-eenheid zullen ze meer gefundeerd zijn, meer basis hebben en duurzamer zijn.