Haptonomische begeleiding

De haptonomische ontmoeting biedt mensen de mogelijkheid om (weer) gevoelsmatig met zichzelf in contact te treden, zodat zij zichzelf (weer) leren (h)erkennen.
Het ont-dekken van dat wat diep in ons beweegt of bewogen heeft en wat ons –vaak onbewust- aanzet tot handelen. Pas dan kunnen we onszelf beter verstaan en begrijpen. Vandaaruit kan het handelen een meer persoonlijke richting en vorm krijgen.
“Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten”, aldus Stef Bos. Hiermee wil ik aangeven dat het haptonomisch begeleiden (ook de haptotherapie) ook iets van de begeleider vraagt. Oprechtheid en echtheid, betrokkenheid en aanwezigheid, het kunnen meevoelen, openheid en het kunnen verstaan van de cliënt.
Daadwerkelijk contact.

Oftewel, heel kort , een ontmoeting van mens tot mens.

 

Haptotherapeut, haptonoom is in Nederland geen beschermde titel. Soms is het lastig om onderscheidt te maken tussen de ene en de andere hulpverlener en zijn/haar diensten. Als je hier meer over wilt lezen klik dan hier.