Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld en wat wordt bedoeld en niet gezegd gaat de meeste liefde verloren.
Relatiebegeleiding is er op gericht om te leren zeggen wat er bedoeld wordt.

Meet-ing werkt met een visie op een relatie en op relatiebegeleiding.

Voor de mens geldt: leven is samenleven (existeren is co-existeren). Hoewel dit simpel klinkt, kan dat complexer zijn dan we zouden willen. We blijven unieke individuen met eigen grenzen en wensen, het is van belang dat we onszelf trouw blijven. Het samenleven heeft als gevolg dat we een balans moeten vinden tussen onszelf blijven en in/aanpassen aan de ander. Oftewel in contact blijven met onszelf én de ander. Ik geloof dat hier het geluk ligt.

Om dit te bereiken is een goede communicatie (‘elkaar kunnen verstaan’) van groot belang. Wat mij betreft is communicatie breder dan alleen maar woorden, het is ook juist wat er niet gezegd wordt dat van belang is.

In de relatiebegeleiding van Meet-ing is het mogelijk dat er naast het therapeutisch gesprek tevens gebruik wordt gemaakt van ervaringsoefeningen.

Relaties
Meet-ing geeft relatiebegeleiding aan verschillende relaties; niet alleen liefdesrelaties, maar ook familie relaties (b.v. ouder-kind), vriendschapsrelaties, werkrelaties, etc..
Indicaties:

- gevoel van uit elkaar gegroeid zijn
- niet meer in staat zijn om conflicten bij te leggen
- vertrouwenskwetsuren
- gevoel van eenzaamheid in de relatie
- verlies van intimiteit
- elkaar niet meer kunnen ’verstaan'

Indicaties
Uiteindelijk is de lijst van indicaties voor relatiebegeleiding erg lang.
Van belang vind ik wel om te noemen dat het niet perse noodzakelijk is om problemen te hebben voordat je relatiebegeleiding start; het is ook mogelijk dat je/jullie toe zijn aan een stuk ontwikkeling. Dus het is een fabel dat je op het punt van scheiden moet staan om je aan te melden voor relatiebegeleiding.

Ook goed om bij stil te staan ... wat doe ik niet?

Contra-Indicaties
Wat zijn contra-indicaties om (bij mij) relatiebegeleiding te volgen:
Contra-indicaties:

- klachten in een acuut stadium van een ernstige psychiatrische stoornis
- als er verslavingproblematiek speelt
- als er geweld in de relatie plaats vindt

Bij ernstige problematiek is ook een psychiater of psycholoog soms mede-behandelaar.
Mochten jullie hier vragen over hebben, of zijn er onduidelijkheden wat wel en niet mogelijk is, neem dan contact met me op.