vergoeding haptotherapie door zorgverzekeraars

De vergoeding van haptotherapie verschilt per zorgverzekeraar en per polis. De vraag is dus niet eenvoudig te beantwoorden, maar wel een belangrijke vraag. Daarom ga ik ga ik in dit blog hier iets dieper op in. 
Ik zal beginnen met wat algemene tips en dan later dieper in gaan op de vergoeding van haptotherapie.
Ieder jaar mogen we overstappen van zorgverzekeraar. Nu is de tijd dat dat kan en dat is bijvoorbeeld te merken aan alle campagnes van zorgverzekeraars die begonnen zijn. Radio, TV en internet stromen over met reclames die je proberen over te halen om je bij hun aan te sluiten. De 'complete zorgverzekering tegen een scherpe premie', ze beloven te 'ontzorgen' , het voor je te regelen, te bemiddelen, met je mee te denken. Gouden bergen ... maar waar doe je nu goed aan?

"Alles voor betere zorg" - CZ

Mijn motto is 'weet wat je kiest!' Bedenk wat voor zorg je verwacht nodig te hebben en maak een bewuste keuze.
Een aantal punten die mogelijk van belang zijn voor je keuze:

1- naturapolis of restitutiepolis. De naturapolis is vaak wat goedkoper, maar is er pas volledige vergoeding als je zorgverlener een contract heeft getekend met de zorgverzekering. Bij een restitutiepolis mag je je eigen (gekwalificeerde) zorgverlener kiezen, contract of geen contract, volledige vergoeding. Dit is bijvoorbeeld van belang bij de vergoeding van fysiotherapie.

2- het online afsluiten van je zorgverzekeraar kan korting geven (ook bij dezelfde verzekering). Kijk goed naar je basisverzekering. De basisverzekering zou bij alle zorgverzekeraars hetzelfde moeten bieden, maar de prijs loopt erg uit een!

"Raad en daad" - Zilvereren kruis

3- maak je wel gebruik van je aanvullende verzekering? Zo nee, zou je deze dan uberhaupt wel afsluiten? Uit onderzoek (2010) blijkt dan maar liefst 58% geen gebruik heeft gemaakt van de aanvullende verzekering.
Daarnaast is er vaak geen volledige vergoeding uit de aanvullende verzekering. Er zijn diverse beperkingen die er voor zorgen dat je alsnog zelf een deel moet betalen. Voor haptotherapie geldt doorgaans dat de helft van een sessie vergoed wordt met ook nog een maximum per jaar.

4- mensen durven vaak niet over te stappen op het moment dat ze iets mankeren. Dit is wellicht een irreele angst. Zeker niet alle zorgverzekeraars hanteren een medische selectie. Dit is dus iets om goed na te kijken bij het afsluiten van een zorgverekering.

5- het verhogen van je eigen risico heeft invloed op je maandbedrag.

"Vrije Zorgkeuze én Scherpe Premie" - Ditzo

6- laat je niet alleen leiden door het geld. Kijk ook naar de service en het moreel van de zorgverzekeraar.

7- vergeet niet te kijken naar zorg in het buitenland, mits je daar wel eens komt

8- niet iedere site die zorgverzekeraars vergelijkt is daadwerkelijk onafhankelijk (dus niet 'independent'), wees hier waakzaam op!

9- als je belt met een zorgverzekering om informatie te vragen, houdt er dan rekening mee dat deze informatie niet bindend is. Toezeggingen, afspraken, voorwaarden die mondeling gegeven worden verliezen hun kracht als er later misverstanden of discussies zijn. Het is helaas mijn ervaring dat er verkeerde informatie gegeven word, of dat er misverstanden zijn. Dit kan later tot gevolg hebben dat je voor kosten komt te staan waar je geen rekening mee hebt gehouden. 
In de polis van de verzekering staat precies omschreven wat en hoe alles vergoed wordt ... zwart op wit. Super belangrijk want je blijft tenslotte zelf eindverantwoordelijk voor de kosten.

zorgverzekeraars

Sommige mensen denken dat er veel verschillende zorgverzekeraars zijn, maar in werkelijkheid zijn er maar een paar. Op dit moment kent het Nederlandse zorgstelsel 9 verschillende zorgverzekeraars welke soms met meerdere merken zorgverzekeringsmarkt betreden. Bij de laatste groep, de zogeheten labels,  opereren ze volledig zelfstandig maar de risico’s worden gedragen door het moederbedrijf. Ook zijn er in Nederland een aantal volmachten actief welke een zorgverzekering aanbieden maar alle risico’s en rekeningen zijn hierbij voor de zorgverzekeraar die hierbij past.

 

En hoe zit het nou met de vergoeding voor haptotherapie?
De vergoeding van haptotherapie vindt plaats uit de aanvullende verzekering, meestal onder het kopje alternatieve geneeswijze. 
Wil je weten hoe die vergoeding er precies uit ziet per zorgverzekeraar kijk dan hier.

Hoe gaat het eigenlijk in de praktijk?
In de praktijk bij Meet-ing werkt het als volgt:
Je kan een afspraak maken zonder verwijzing van huisarts en/of specialist. Of het wel of niet hebben van een verwijzing van invloed is op de vergoeding is iets wat je zelf zal moeten checken. Jouw polis valt namelijk onder de wet op persoonsgegevens en kan/mag ik dus niet opvragen. 
Dan stuur ik 1 keer per maand een factuur via de mail. Het is de bedoeling dat je deze aan mij betaald (binnen de gestelde betalingstermijn, dus dat staat los van of je zelf al iets terug hebt gekregen van de verzekering). Deze factuur kan je zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Deze zal vervolgens het bedrag waar je voor vergoed bent naar je terug storten. 
Zo blijft het transparant en helder. Wij werken samen (en daar hoort een rekening bij). Jij werkt samen met je zorgverzekeraar (en daar horen voorwaarden bij).

vergoeding haptotherapie


Publicatie: 26 november 2017